eVOKES Database

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus
Kirjaudu sisään
[Tulostusnäkymä] Julkaisu

1. Julkaisun nimi

Tsemppipajat opettajaopiskelijoiden opintojen etenemistä tukemassa

2. Julkaisun tiedot

Julkaisun tekijä/tekijät
Maiju Ketko
Julkaisun kuvaus
Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteutetut tsemppipajat ovat osa opettajakorkeakoulun opintojen ohjauksen kehittämistyötä. Tsemppipajat ovat tarkoitettu opiskelijoille, joilla opintojen eteneminen on viivästynyt ja valmistuminen epävarmaa. Pajojen tarkoituksena on ohjata ja tukea opettajaopiskelijoita puuttuvien tehtävien teossa sekä kannustaa – tsempata – opinnoissa eteenpäin. Pajatyöskentelyssä korostuvat vertaistuki, ohjaustarveanalyysi, jaettu asiantuntijuus ja dialogi sekä metataitojen tukeminen ja voimaantuminen. Toiminnan taustalla vaikuttavat systeemiteoreettinen ajattelu sekä ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut lähestymistapa.

Artikkelissa tarkastelen tsemppipajakokemuksia ensimmäisen lukuvuoden jälkeen ja arvioin pajatoiminnan mahdollisuuksia osana aikuisten opintojen ohjausta. Artikkeli on samalla opinto-ohjaajankoulutuksen kehittämistyön julkaisu.

Englanninkielinen abstrakti
 

Verkko-osoite/osoitteet ja linkit

Liitetiedostot

3. Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi
Maiju Ketko
Yhteyshenkilön organisaatio
TAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
maiju.ketko@tamk.fi

Asiasanat

muut julkaisut -haku, ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen opettajakorkeakoulu, ammattikorkeakoulu, aikuiset, koulutuksessa olevat, työssä olevat, menetelmät ja työmuodot, palvelujen esteettömyys, palvelujen vaikuttavuuden arviointi, alueellinen, valtakunnallinen, 2013, palvelujen tuottajat

Kommenttikenttä

Käyttäjät eivät ole kommentoineet kyseistä aihetta.