eVOKES Database

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus
Kirjaudu sisään
Julkaisutyypit
Lupaavat käytännöt
Muut julkaisut
Perusopetuksen oppilaanohjauksen lupaavat käytännöt
Projektit
Strategiset linjaukset
Tutkimukset
Työpaperit
Palvelujen käyttäjät ikäryhmittäin
Alle kouluikäiset
Lapset
Nuoret
Aikuiset
Ikääntyvät
Palvelujen käyttäjät elämäntilanteen mukaan
Koulutuksessa olevat
Perusasteella opiskelevat
Hyvä perusopetus
Yleinen tuki
Tehostettu tuki
Erityinen tuki
Lisäopetus
Toisella asteella opiskelevat
Korkea-asteella opiskelevat
Aikuiskoulutuksessa olevat
Koulutuksen ulkopuolella olevat
Työssä olevat
Työttömät
Työvoiman ulkopuolella olevat
Siirtymävaiheessa olevat
Maahanmuuttajat
Erityistä tukea tarvitsevat
Syrjäytymisvaarassa olevat
Palvelujen käyttäjät sukupuolen mukaan
Naiset
Palvelujen tuottajat toimintaympäristöittäin
Esiopetus
Peruskoulu
Lukio
Ammatillinen oppilaitos
Ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutuskeskus
Kansanopisto
Kansalaisopisto
Opintokeskus
Urheiluopisto
Yliopisto
Kesäyliopisto
Työ- ja elinkeinotoimisto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Aluehallintovirasto (AVI)
ELY-keskus
Opetushallitus
Sosiaali- ja terveystoimi
Nuorisotoimi
Seurakunta
Järjestö
Yritys
Ammatinharjoittaja
Verkosto
Palvelujen kehittämiskohteet
Menetelmät ja työmuodot
Koulutustieto
Työelämätieto
Palveluhenkilöstön osaaminen ja koulutus
Palvelujen koordinointi
Palvelujen laatu
Palvelujen rahoitus
Monihallinnollinen verkostotyö
Moniammatillinen verkostotyö
Palvelujen strateginen johtaminen
Palveluja koskeva päätöksenteko
Palvelujen vaikuttavuuden arviointi
Palvelujärjestelyt
Palvelujen saatavuus
Palvelujen esteettömyys
Tieto- ja viestintätekniikka
Rahoittajat
Opetushallinto
Työ- ja elinkeinohallinto
Sosiaali- ja terveyshallinto
Nuorisohallinto
Yksityinen
Maakuntaliitto
ESR-ohjelma
Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelma
Pohjoismaiden ministerineuvosto
Vuosi
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ELY-keskukset
Etelä-Pohjanmaan ELY
Etelä-Savon ELY
Hämeen ELY
Keski-Suomen ELY
Lapin ELY
Pirkanmaan ELY
Pohjanmaan ELY
Pohjois-Karjalan ELY
Pohjois-Pohjanmaan ELY
Pohjois-Savon ELY
Satakunnan ELY
Uudenmaan ELY
Varsinais-Suomen ELY