eVOKES Database

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus
Kirjaudu sisään
Hakusanat
Hakutarkentimet
Opetushallinto rahoittajana
Työ- ja elinkeinohallinto rahoittajana
Sisäasiainhallinto rahoittajana
Sosiaali- ja terveyshallinto rahoittajana
Nuorisohallinto rahoittajana
Yksityinen rahoitus
Maakuntaliitto rahoittajana
ESR-rahoitus
EAKR-rahoitus
Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelma rahoittajana
Suomen Akatemia rahoittajana
RAY rahoittajana