eVOKES Database

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus
Kirjaudu sisään
[Tulostusnäkymä] Julkaisu

1. Julkaisun nimi

SomeBody -menetelmä tukemaan AMK -opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä – Satakunnan ammattikorkeakoulun pilotti:

2. Julkaisun tiedot

Julkaisun tekijä/tekijät (etunimi sukunimi)
Marjo Keckman
Julkaisun kuvaus
Satakunnan ammattikorkeakoulussa etsitään uusia keinoja ja menetelmiä edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä. Tässä artikkelissa kerrotaan miten SomeBody® -toiminta soveltuisi opiskelijoiden toimintakyvyn edistämiseen. SomeBody® on SAMKissa kehitetty kehollisuutta, mieltä ja sosiaalista vuorovaikutusta huomioiva menetelmä, jossa yhdistetään psykofyysisen fysioterapian sekä psykososiaalisen sosiaalityön ja dialogisen vuorovaikutuksellisen ohjaustyön menetelmiä. Opiskelijoille suunntatussa SomeBody -pilotissa tavoitteena oli, että opiskelija saa välineitä tunnistaa tunteitaan ja kehoaan sekä mahdollisuuden pysähtyä ymmärtämään itseään ja valmiuksia toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi tavoitteena oli, että ryhmän opiskelijat (n=7) saavat toisiltaan vertaistukea kokemiinsa haastaviin sosiaalisiin tilanteisiin. Ryhmästä saadut tulokset olivat rohkaisevia. Opiskelijat kokivat kehittyneensä kyvyissä tunnistaa ja sanoittaa omia ajatuksia ja tunteita erilaisissa ympäristöissä sekä valmiuksia kuunnella muita. Omiin vuorovaikutustilanteisiin kiinnitettiin enemmän huomiota ja rentoutumisen taito koettiin kehittyneen. Oivallettiin myös paremmin omaa kehontietoisuutta ja minäkäsitystä. Tapaamiskertoja opiskelijat toivoivat enemmän ja eniten haluttiin lisää tunteisiin ja kehotietoisuuteen liittyviä harjoituksia.

Englanninkielinen abstrakti
 

Verkko-osoite/osoitteet ja linkit

Liitetiedostot

3. Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi
Marjo Keckman
Yhteyshenkilön organisaatio
SAMK
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
marjo.keckman@samk.fi

Asiasanat

muut julkaisut -haku, palvelujen tuottajat, ammattikorkeakoulu, nuoret, aikuiset, koulutuksessa olevat, koulutuksen ulkopuolella olevat, työssä olevat, työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat, siirtymävaiheessa olevat, maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat, syrjäytymisvaarassa olevat, korkea-asteella opiskelevat, menetelmät ja työmuodot, palvelujärjestelyt, palvelujen saatavuus, alueellinen, 2015

Kommenttikenttä

Käyttäjät eivät ole kommentoineet kyseistä aihetta.