eVOKES Database

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus
Kirjaudu sisään
[Tulostusnäkymä] Julkaisu

1. Julkaisun nimi

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus -VALMA, Sedu Kauhajoki

2. Julkaisun tiedot

Julkaisun tekijä/tekijät (etunimi sukunimi)
Riina Lahti
Julkaisun kuvaus
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa Valmassa on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa ja valmentavaa koulutusta. Yhdistämisen tarkoituksena oli muodostaa perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen toimiva ja yhtenäinen ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutuskokonaisuus.

Artikkelissa kerrotaan Valman koulutuksen suunnittelusta ja koulutuksen käynnistymistä yleensä Sedussa ja etenkin maakunnassa Sedu Kauhajoella. Pieni opetuspiste luo Valma koulutuksen toteutumiselle omat haasteensa.

Englanninkielinen abstrakti
 

Verkko-osoite/osoitteet ja linkit

Liitetiedostot

3. Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi
Riina Lahti
Yhteyshenkilön organisaatio
Koulutuskeskus Sedu
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
riina.lahti@sedu.fi

Asiasanat

muut julkaisut -haku, elämänhallinta, erityisopiskelijat, henkilökohtainen ohjaus, koulutuksen ulkopuolella olevat, maahanmuuttajat, maahanmuuttajien ohjaus, menetelmien kehittäminen, moniammatillinen verkostotyö, nivelvaihe, nivelvaiheiden ohjaus, nuoret, nuorisotakuu, nuorten ohjaus, ohjaus, ohjaus, ohjaussuunnitelma, opiskelumotivaatio, opintopolku, opiskelijat, opiskelu, oppimateriaali, oppiminen, oppisopimuskoulutus, ryhmänohjaus, siirtymävaihe, työelämätieto, työssä oppiminen, urasuunnitteluvalmiudet, valmennus, palvelujen tuottajat, peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, opintokeskus, työ- ja elinkeinotoimisto, opetushallitus, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, verkosto, koulutuksessa olevat, työttömät, siirtymävaiheessa olevat, erityistä tukea tarvitsevat, syrjäytymisvaarassa olevat, toisella asteella opiskelevat, menetelmät ja työmuodot, koulutus- ja ammattitietopalvelut, alueellinen, valtakunnallinen, 2015

Kommenttikenttä

Käyttäjät eivät ole kommentoineet kyseistä aihetta.