eVOKES

Tehtävä

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKESin tehtävä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 1.1.2010 alkaen osoittanut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselle ja VOKESille kansallisen elinikäisen ohjauksen erityistehtävän. VOKESin kansallisena erityistehtävänä on koota ja tuottaa tutkimustietoa, jota tarvitaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja (TNO-palveluja) koskevassa päätöksenteossa. Koulutuksen tutkimuslaitos ylläpitää kansallista eVOKES –verkkosivustoa.

Tehtäväänsä VOKES pyrkii hoitamaan organisaatiorajat ylittävänä verkostona. Verkostoyhteistyön tavoitteena on vahvistaa tietoa ja asiantuntijuutta, jota tarvitaan kansallisen ja alueellisen ohjauspolitiikan ja elinikäisen ohjauksen kehittämisessä. Toimintaperiaatteena on aktivoitua yhdessä ohjauksen kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja koota yhteen kulloinkin tarvittava asiantuntijuus.

VOKES ylläpitää valtakunnallisen Elinikäisen ohjauksen foorumin, ELO-foorumin toimeksiannosta ELO-toria.