eVOKES

Viitat

Ura- ja opinto-ohjauksen ammattilainen, kehittäjä, tutkija, päätöksentekijä ja koulutuksen suunnittelija...

VOKES

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus on verkostomaisesti organisoitunut osaamiskeskittymä, jonka avulla hyödynnetään monipuolisesti ohjausalan paikallista, alueellista, valtakunnallista sekä kansainvälistä osaamista.

Keskuksen toiminnan lähtökohtana ovat kansallisten ja kansainvälisten arviointitutkimusten tulokset. Niiden mukaan monipuolisia ja joustavia ohjauspalveluja tulisi olla nykyistä paremmin kaikkien kansalaisten saatavilla. Elinikäisessä ohjauksessa ovat keskeisiä sisältöjä ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ohjaaminen ja ammatillisen suuntautumisen ohjaaminen.

 eVOKES-tietokannan kautta alan ammattilaiset ja tutkijat voivat etsiä tai jakaa keskenään tietoja alan uusista projekteista, tutkimuksista ja lupaavista käytännöistä. Tietokantaan rekisteröityneet käyttäjät voivat itse suoraan päivittää sinne tallentamia sisältöjä.