eVOKES

Kompassi

...sekä alan tutkimuksesta, koulutuksesta ja palvelujärjestelmistä kiinnostunut.

VOKES

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus on verkostomaisesti organisoitunut osaamiskeskittymä, jonka avulla hyödynnetään monipuolisesti ohjausalan paikallista, alueellista, valtakunnallista sekä kansainvälistä osaamista.

Keskuksen toiminnan lähtökohtana ovat kansallisten ja kansainvälisten arviointitutkimusten tulokset. Niiden mukaan monipuolisia ja joustavia ohjauspalveluja tulisi olla nykyistä paremmin kaikkien kansalaisten saatavilla. Elinikäisessä ohjauksessa ovat keskeisiä sisältöjä ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ohjaaminen ja ammatillisen suuntautumisen ohjaaminen.

 eVOKES-tietokannan kautta alan ammattilaiset ja tutkijat voivat etsiä tai jakaa keskenään tietoja alan uusista projekteista, tutkimuksista ja lupaavista käytännöistä. Tietokantaan rekisteröityneet käyttäjät voivat itse suoraan päivittää sinne tallentamia sisältöjä.     

Teema ja tekijä

 

eVOKES webinaari 27.9.2016 klo 12:30 – 13:30:

Elinkäisen ohjauksen yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle

ELGPN-verkosto julkisti marraskuussa 2015 yhteiset suuntaviivat elinikäisen ohjauksen palvelujärjestelyjen kehittämiseksi opetus-, koulutus-, työllisyys- ja sosiaalialoilla. Suuntaviivoihin on koottu ELGPN jäsenien vuosina 2007-15 tekemä kehitystyö.

Projektipäällikkö Raimo Vuorinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta esitteli webinaarissa 27.9.2016 suuntaviivojen keskeisimmät sisällöt suomalaisten palvelujärjestelyjen näkökulmasta. Tallenne on myöhemmin saatavilla alla olevan linkin kautta:

Linkki webinaariin

Webinaarin Power Point -esitys

Suuntaviivojen suomenkielinen versio ja tiivistelmä ovat saatavilla ELGPN-verkoston sivuilta