eVOKES

Raimo Vuorinen 8/2015

Tutkimustieto TNO-palvelujen järjestämisen tukena?

KEHA-keskus (toiminnan kehittämisen yksikkö) ja Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus (VOKES) jäjrjestivät yhteistyössä webinaarin, jossa esiteltiin elinikäisen ohjauksen vaikuttavuutta. Webinaari pidettiin 25.8.2015. 

Webinaarin alussa projektipäällikkö Raimo Vuorinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta esitteli keskeisimmät tulokset eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) tuottamasta raportista, johon koottiin vuosina 2013-14 ohjauksen vaikuttavuutta tarkastelevia kansainvälisiä tutkimuksia.

Seminaarissa esiteltävä tutkimusraportti on saatavilla ELGPN:n verkkosivuilla:

http://www.elgpn.eu/publications/elgpn-tools-no.-3-the-evidence-base-on-lifelong-guidance

Suora lähetys ja tallenteet tulevat näkyville osoitteeseen:

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/ktl/evokes/keha-ja-evokes-webinaari

Webinaarin diat löytyvät TÄÄLTÄ